bezpalcova-salon-kupka.jpg

Salon Kupka

Hudebně-divadelní představení o geniálním malíři Františku Kupkovi, který nebyl jen zakladatelem abstraktní malby, ale též jogínem, médiem a…

Barevné sólo pro Roberta Mikluše coby Františka Kupku, těremin a akordeon.

Text, hudba, režie: Miloš Orson Štědroň
Výprava: Lucia Škandíková
Produkce, těremin, zpěv: Eva Velická
Akordeon: Jana Bezpalcová
František Kupka: Robert Mikluš

Slovo autora:
František Kupka je pro mě zosobněním geniálního umělce a zároveň zcela originálního myslitele. Bohužel mezi jeho talenty nepatřila schopnost sebeprezentace, kterou oplývali jeho daleko slavnější současníci, například Picasso nebo Stravinskij. Šíře a zároveň hloubka Kupkova uměleckého záběru je ohromující, stejně jako preciznost, s níž ovládal velké množství malířských technik a žánrů. Mezi jeho nejoriginálnější počiny patří „prvenství“ v abstraktní malbě nebo hledání synestézie. „Spiritismus je moje vášeň. Najít něco mezi architekturou a hudbou“. Tyto Kupkovy výroky jako by předurčily mou hudební koncepci díla. Neexistuje totiž éteričtější hudební nástroj než je bezkontaktní těremin. Akordeon zase ztělesňuje hudební architekturu a zároveň Francii, zemi, ve které Kupka většinu života žil a také zemřel. Svým Salonem Kupka vzdávám hold jednomu z největších malířů 20. století a doufám, že mluvím jazykem, kterým mluvil on sám.

Z recenze Marie Zdeňkové
- http://www.divadelni-noviny.cz:
Hudebněinterpretační stránku obstarávají dvě mladé ženy. (Štědroň tentokrát nehraje živě na klavír.) Jana Bezpalcová na akordeon navozuje uvolněnou, lehce tklivou a ještě lehčeji dryáčnickou atmosféru bohémských hospod, ovšem počíná si s nenápadně „propašovaným“ vkusem, bez rozmázlé vlezlosti. Eva Velická ovládá obřadně mystickými gesty kvílivý teremin a občas si pěkným hlasem zazpívá v rozmanitém hudebním stylu. Muzikantky doprovázejí Kupkův rozechvělý vnitřní svět a vyjadřují i svět vnější, ne přímo nepřátelský, ale vůči malířově jogínské a umělecké kontemplaci jaksi „světsky“ rušivý.

http://www.orson.cz
www.facebook.com/salon-kupka

zpět na projekty