jana bezpalcová.jpg, 13 kB

foto

Jana Bezpalcová a Eva Profousová ??O?
  ??O?
?O?

t?O?

?O?m?o?2š?O?

???O??O??O?
  …?O???O?

  ;??O????O?

  ????O?

  ????O?

  ????O?

  Jana Bezpalcová & Eva Profousová

  „Mě nenutí nic než láska...“

  Čtení z dopisů Boženy Němcové za doprovodu hudby českých skladatelů (J.Seger, J.Mysliveček, B.Martinů, L.Janáček, J.Bezpalcová)

  Eva Profousová - přednes
  Jana Bezpalcová - hudební doprovod

  Literární čtení v německém jazyce s hudebním doprovodem

  Nejraději by žila tak svobodně jako George Sand, jejíž portrét zdobil její pracovnu. Ale Prahu počátku 19. století nebylo možné s Paříží srovnávat. Tak se stala ve Vídni narozená česká spisovatelka Božena Němcová (1820-1862) známou především jako autorka románu „Babička“.

  O tom, že byla rovněž nadanou pisatelkou dopisů, se za doby jejího života sotva vědělo. Její mnohem později objevená korespondence působí i po více než 150 letech překvapivě aktuálně. A je udivující, že zakladatelka moderní české prózy se naučila česky teprve po svém sňatku.

  Jako výsledek projektu vzniklo v létě 2007 CD "Mich zwingt nichts als die Liebe...", které obsahuje kompletní, cca. 75 minutový program celého pořadu.

  Eva Profousová je publicistkou a překladatelkou renomovaných autorů jako je J.Topol, V.Havel a M.Viewegh. Narodila se v Praze a žije již 25 let v Hamburku, kde byla deset let ředitelkou českého honorárního konzulátu. Často vystupuje v literárních show a při hudebních čteních.

  zpět na projekty